Klantenservice
FedEx zet zich in om u de best denkbare service te bieden. Heeft u ons nodig?
Dan kunt u ons altijd e-mailen, schrijven of bellen op 0800 0222 333.
Telefonisch contact
Telefonisch contact
Klantenservice
Tel: 0800 0222 333
Email: Netherlands@fedex.com
maandag - vrijdag 8.00-19.00
Indien onbereikbaar: 020 6555 260
Administratie
Tel: 020-6555 260
Fax: 020-5005 623
maandag-vrijdag 9.00-17.00
E-mail: nethbil@fedex.com 
Pers
Voor mediaverzoeken: +32 2 7527725 of klik hier (alleen voor journalisten)